Hava Durumu
AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) - DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPAN YAKLAŞIK 200 BİLİM ADAMI KIRIM TATARLARINA DESTEK AMACIYLA BİLDİRİ YAYIMLADI.

Bilim adamları işgali kınayarak Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olarak tanınmasını reddettiklerini açıkladılar. Kırım Tatarları’nın yerli halk statüsünün tanınmasını ve Ukrayna’nın bir parçası olarak kalması gereken Kırım’da, Kırım Tatarları’nın bölgesel-ulusal özerk yönetiminin kurulmasını talep eden bilim adamları, Kırım Tatarlarının tam olarak rehabilitasyonunun ve haklarının iadesinin sağlanmasını ve halen eski Sovyet topraklarında sürgünde olanların geri dönebilmeleri için kaybettikleri mülklerinin ve manevi kayıplarının tazminini de içeren yardımların yapılmasını istediler.

Bildirinin tam metni şöyle:

Kırım Tatarlarının İçinde Bulundukları Endişe Verici Durum Üzerine İlgili Akademisyenlerin Bildirisi

Kırım Tatarları, bir millet olarak yüzyıllar öncesine dayanan köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Kırım Tatarları’nın tarihi ve kültürü, gerek kökenleri itibariyle, gerekse 15. yüzyıl başlarında kurmuş oldukları Kırım Hanlığı nedeniyle, Doğu Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu tarih ve kültürleriyle pek çok yönden bağlantılıdır. Biz, çalışma alanı bu bölgelerle ilgili olan ve aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, Rusya Federasyonu’nun bölgeye müdahalesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan ilhakı karşısında, Kırım Tatarları’nın içinde bulundukları durumla ilgili endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

1) Ruslar’ın ve Ukraynalılar’ın aksine, Kırım Tatarları’nın Kırım’dan başka vatanı yoktur. Rusya’nın 1774 yılında imzalayarak Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığına saygı duyacağının garantisini verdiği Küçük Kaynarca Antlaşması’na aykırı olarak, Kırım’ı 1783’te işgal etmesi ve Hanlığı ortadan kaldırmasından bu yana, Kırım Tatarları sistemli ve topyekün bir baskının kurbanı olmuşlardır. 19. yüzyıl boyunca, Rus İmparatorluğu döneminde, birbiri ardına gelen etnik temizlik politikalarına ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına zorunlu göç ettirme uygulamalarına maruz kalmışlardır. 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Tatar milletinin tamamı Orta Asya, Urallar ve Sibirya’ya sürgün edilmiştir. Bu topyekün sürgün, bir soykırım eylemi teşkil etmektedir çünkü göç sırasında ve sonrasında sürgün edilenlerin yarıya yakını açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. Sürgünde hayatta kalmayı başaran Kırım Tatarları’nın çoğunun, evlatlarıyla birlikte büyük çile ve zorluklara göğüs gererek, anavatanlarına geri dönebilmeleri ancak 1991 yılında SSCB’nin dağılması ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından mümkün olabilmiştir. Bugün burada yaşayan Kırım Tatarları’nın sayısı 300.000 civarındadır. St. Petersburg ve Moskova hakimiyeti altında yaşanan, büyük bir ulusal travmaya yol açmış, felaketlerle dolu tarihi süreç nedeniyle, Kırım Tatarları’nın büyük çoğunluğu Ukrayna’ya sadık kalma ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakına karşı çıkma konusunda son derece kararlıdır.

2) 2014 yılında, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, gizli bir askeri operasyonla gerçekleştirilmiştir: bu operasyon dahilinde 27 Şubat’ta bir darbe yapılmış ve Akmescit’te (Simferopol) yeni bir yerel hükümet kurulmuş, akabinde ilk başta özerkliğin genişletilmesi yönünde yapılacağı belirtilen bir referandum kararı, kısa süre sonra Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmasını sağlamaya yönelik bir referandum ilanına dönüştürülmüştür. Bu referandum Ukrayna’nın ve Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin anayasalarına aykırıdır. Oylamaya sunulan seçeneklerden biri Rusya’ya katılmak, diğeri ise Ukrayna’dan fiili olarak ayrılmak olarak belirlenirken, mevcut durumun devamını tercih etmeye yönelik net bir seçenek dahi sunulmamıştır. Referandum, böylesine büyük önemi haiz bir halk oylamasında bulunması gereken bütün ilke ve normlara aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Öyle ki, Ukrayna’dan ayrılma tercihinin doğurabileceği sonuçların kamuoyunda serbest bir şekilde tartışılması imkanı dahi tanınmamıştır. Dahası, bu referandum, uluslararası tanınmış kurumlardan sertifikalı gözlemcilerin nezaretinde değil, maskeli Rus askerlerinin ve hiçbir yasal otoriteye bağlı olmayan silahlı yerel “savunma” gruplarının tehditkâr bakışları altında yapılmıştır. % 83’lük bir katılım oranının sağlandığını ve % 97 oranında “Rusya’ya katılma” oyunun çıktığını gösteren referandum sonucu açık bir aldatmacadır, çünkü Kırım Tatarları’nın neredeyse tamamı, Ukraynalı ve Ruslar’ın da büyük çoğunluğu oylamayı boykot etmiştir. Katılımın gerçekte % 30-50 aralığında olduğunu ve katılımcıların ancak yarısının ayrılmaktan yana oy kullandığını gösteren çok önemli bir kanıt bulunmaktadır Rusya’nın müdahalesinden kısa bir süre önce, iki saygın kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması, Kırım nüfusunun en fazla % 41’inin Rusya’ya katılma lehinde tercih bildirdiğine dikkat çekmektedir. Her halükarda, oy verme işlemi normlara uygun bir şekilde yapılmadığı için, gerçek katılım oranını ve nihai sonucu belirlemek mümkün değildir. 16 Mart’taki hukuka aykırı referandumdan bir kaç gün sonra gerçekleşen ilhak, birçok antlaşma, sözleşme ve uluslarası hukuk kuralının ihlali anlamına gelmektedir.

3) Kırım Tatarları’nın milli parlamentosu, Qurultay, ve onun temsil ve icra organı olan Meclis, halkının iradesinin Ukrayna içinde kalma yönünde olduğunu yinelemekte ve Rusya’nın kontrolü ele geçirmesini kesin bir dille kınamaktadır. Mevcut durumda, Kırım Tatar halkı Rus vatandaşlığını kabul etme konusunda büyük baskı altındadır ve Rus vatandaşı olmayı reddetmek onlar için işlerini kaybetmek, emeklilik hakkı, eğitim hakkı ve diğer sosyal haklardan yoksun kalmak anlamına gelebilir. Günümüzde, çoğunluk tarafından otoriter bir devlet olarak kabul edilen Rusya’ya karşı besledikleri temel güvensizliğe ek olarak, Kırım Tatarları, temel hak ve özgürlüklerini kaybetme ve artan oranda insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalma riski altında bulunmaktadır. Ayrıca Kırım Tatarları, yeni rejimi reddetmeye devam ettikleri takdirde, daha büyük bir baskı, hatta şiddet ve başka bir toplu sürgün travmasıyla yüz yüze kalma korkusu yaşamaktadırlar. Bu endişeler, Avrupa Konseyi Parlamanterler Meclisi’nin (AKPM) yakın zamandaki kararlarından birinde de ifade edilmiştir. Mayıs ayı başlarında Kırım Tatarları’nın durumu insan hakları ihlalleri açısından hızla kötüleşmeye başladı. Rus yetkililer, Kırım Tatarları’nın lideri Mustafa Cemilev’in 5 yıl boyunca Kırım’a girişini yasakladı ve bu yasağa karşı yapılacak olan protestoların yasadışı radikal eylemler olarak görüleceğini, katılımcıların da ağır para cezalarına çarptırılacaklarını ilan etti. Kırım Başsavcısı, Meclis Başkanı Refat Çubarov’u “radikal” eylemleri örgütlemeye devam etmeleri halinde Meclis’in “kapatılacağı ve tasfiye edileceği” yönünde resmi olarak uyardı. Rus yetkililer, Kırım Tatarları’nın 18 Mayıs 2014 günü düzenlemek istedikleri sürgünün 70. yıldönümü anma etkinliklerini yasakladı. Son 22 yıldır her sene bu tarihte, yaklaşık 30-35 bin Kırım Tatarı ve diğer katılımcılar Kırım’ın başkenti Akmescit’in merkezi meydanında, bir araya gelerek sürgüne uğrayanları ve sürgünde hayatlarını kaybedenleri anıyorlardı. Bu kez, şehir merkezindeki geleneksel buluşmayı engellemek üzere onbinlerce paramiliter polis Akmescit’e gönderildi. Saldırı helikopterleri Akmescit’in kenar semtlerinde ve Bahçesaray’da toplananları korkutma ve seslerini bastırma maksadıyla havada dolaştı. Tanınmış Kırım Tatar aktivistlerin evlerinde aramalar yapıldı, ayrıca Meclis Başkanı Çubarov da cezai takibatla tehdit edildi.

4) Uluslararası toplum, Rusya’nın Kırım’ı topraklarına katmasını kınamakta ve bu ilhakı meşru olarak tanımamaktadır (Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı 68/262, 27 Mart 2014 ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Karar 1988, 9 Nisan 2014).

 

5) Kırım Tatarları’nın seçilmiş parlamentosu olan Qurultay ve onun temsil ve icra organı olan Meclis,

 

•             Bu yasadışı işgali ve Kırım’ın ilhakını kınamakta ve Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olarak tanınmasını reddetmektedir;

 

•             Kırım Tatarları’nın yerli halk statüsünün tanınmasını talep etmektedir;

 

•             Ukrayna’nın bir parçası olarak kalması gereken Kırım’da, Kırım Tatarları’nın kendi kendini yönetme hakkının tanınmasını ve Kırım Tatar bölgesel-ulusal özerk yönetiminin kurulmasını talep etmektedir;

 

•             Kırım Tatarları’nın tam olarak rehabilitasyonunun ve haklarının iadesinin sağlanmasını ve halen eski Sovyet topraklarında sürgünde olanların geri dönebilmeleri için kaybettikleri mülklerinin ve manevi kayıplarının tazminini de içeren yardımların yapılmasını talep etmektedir.

Aşağıda imzası bulunan bizler tüm devlet, kurum, kuruluş ve bireyleri Kırım Tatarları’nın milli haklarının ve (kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik haklarını da içeren) insan haklarının korunmasına verdiğimiz desteğe katılmaya çağırıyor ve hal-i hazırda Kırım’ı gayr-i meşru bir şekilde işgal etmekte olan Rus otoriteleri bu hakların ihlali konusunda sorumlu tutuyoruz.

Bildiriyi hazırlayanlar:

Idil P. Izmirli, School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, USA

Victor Ostapchuk, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Canada

András Riedlmayer, Aga Khan Program, Harvard University, USA

Maria Sonevytsky, Department of Music, Bard College, USA

İmza atanlar:

Gábor Ágoston, Department of History, Georgetown University, USA

Şener Aktürk, Department of International Relations, Koç University, Turkey

Mikhail Alexseev, Department of Political Science, San Diego State University, USA

Walter G. Andrews, Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Washington, USA

Olga Andriewsky, Department of History, Trent University, Canada

Anne Applebaum, Independent scholar, journalist, and writer, Poland and USA

Dominique Arel, Chair of Ukrainian Studies, School of Political Studies, University of Ottawa, Canada

Nasrin Askari, Department of Asian Studies, University of British Columbia, Canada

Alireza Asgharzadeh, Department of Sociology, York University, Canada

Filiz Tutku Aydın, Independent scholar, Canada

Deniz Balgamış, Center for Turkish Studies, University of Wisconsin-Madison, USA

Mark R. Beissinger, Department of Politics, Princeton Institute for International and Regional Studies, Princeton University, USA

Abderrahim Benhadda, Faculté des Lettres et des Sciences humaines-Rabat, Université Mohammed V-Agdal, Morocco

Anastasia Bezverkha, Mohyla School of Journalism, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” Ukraine

Kemal Beydilli, Department of History, İstanbul 29 Mayıs University, Turkey

Doug Blum, Department of Political Science, Providence College, USA

Andrea F. Bohlman, Department of Music, University of North Carolina, Chapel Hill, USA

Philip V. Bohlman, Department of Music, University of Chicago, USA; Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, Germany

Günhan Börekçi, Department of History, İstanbul Şehir University, Turkey

Viktor Brekhunenko, Institute of Archaeography and Source Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Giovanna Brogi Bercoff, Department of Linguistics, University of Milan, Italy

Amila Buturović, Department of Humanities, York University, Canada

Matei Cazacu, Centre d’études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques, École des hautes études en sciences sociales, France

Murat Çemrek, Department of International Relations, Selçuk University, Turkey; Eurasian Research Institute, Ahmet Yesevi University, Kazakhstan

Vitaly Chernetsky, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Kansas, USA

David Christian, Department of Modern History, Politics and International Relations, Macquarie University, Australia

Hakkı Erdem Çıpa, Department of History, University of Michigan, USA

Murat Çizakça, INCEIF-The Global University of Islamic Finance, Malaysia

Ferenc Csirkés, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, USA

Andriy Danylenko, Department of Modern Languages and Cultures, Pace University, USA

Tülün Değirmenci, Department of Art History, Pamukkale University, Turkey

Taras Dobko, Senior Vice-Rector, Ukrainian Catholic University, Ukraine

Fred M. Donner, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, USA

Iryna Driga, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Volodymyr Dubovyk, Director, Center for International Studies, Odesa I. Mechnikov National University, Ukraine

Marta Dyczok, Department of History and Political Science, University of Western Ontario, Canada

Mykola Dyedkov, Dean, Faculty of Humanities, Zaporizhzhya National Technical University, Ukraine

Süer Eker, Department of Turkish Language and Literature, Başkent University, Turkey

Feridun M. Emecen, Dean, Faculty of Arts and Letters; Department of History, İstanbul 29 Mayıs University, Turkey

Pınar Emiralioğlu, History Department, Sam Houston State University, USA

Özer Ergenç, Department of History, Bilkent University, Turkey

Julie Fedor, School of Historical and Philosophical Studies, The University of Melbourne, Australia

Yaroslav Fedoruk, Institute of Archaeography and Source Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Emine Fetvacı, Department of History of Art and Architecture, Boston University, USA

William Fierman, Department of Central Eurasian Studies, Indiana University, USA

Carter V. Findley, Department of History, The Ohio State University, USA

Peter Finke, Co-Director, Department of Social Anthropology and Cultural Studies, University of Zurich, Switzerland

Caroline Finkel, School of History, Classics, and Archaeology, University of Edinburgh, Scotland

Rory Finnin, Department of Slavonic Studies; Director, Cambridge Ukrainian Studies, University of Cambridge, UK

Alan Fisher, Department of History, Michigan State University, USA

Cornell H. Fleischer, Department of History, University of Chicago, USA

Michael S. Flier, Department of Linguistics; Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, USA

Beatrice Forbes Manz, Department of History, Tufts University, USA

Lucyna Gebert, Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, University of Rome “La Sapienza,” Italy

Tasin Gemil, Institute of Turkology and Central Asian Studies, Babeș-Bolyai University, Romania

Mehmet Genç, Department of History, İstanbul Şehir University, Turkey

Peter B. Golden, Department of History, Rutgers University, USA

Glenda Goodman, Department of History, University of Southern California, USA

Andrea Graziosi, Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research, Italy

Gottfried Hagen, Department of Near Eastern Studies, University of Michigan, USA

Mark von Hagen, Department of History, Arizona State University, USA

Lubomyr Hajda, Ukrainian Research Institute, Harvard University, USA

William Hale, School of Oriental and African Studies, University of London, UK

Oleksander Halenko, Institute of History, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Randall Hansen, Director, Centre for European, Russian, and Eurasian Studies; Department of Political Science, University of Toronto, Canada

Jens Hanssen, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Canada

Adriana Helbig, Department of Music, University of Pittsburgh, USA

Dorothea Heuschert-Laage, Independent scholar, Germany

Colin Heywood, Maritime Historical Studies Centre, University of Hull, UK

Bill Hickman, Department of Near Eastern Studies, University of California, Berkeley, USA

Thomas Hilder, Center for World Music, University of Hildesheim, Germany

Renata Holod, History of Art Department; Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, USA

Laura Hostetler, Chair, Department of History, University of Illinois at Chicago, USA

Alexandra Hrycak, Sociology Department, Reed College, USA

Yaroslav Hrytsak, Ukrainian Catholic University, Ukraine

Nygmet Ibadildin, Department of International Relations and Regional Studies, KIMEP University, Kazakhstan

Oleh S. Ilnytzkyj, Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Canada

Halil İnalcık, Bilkent University, Turkey; University of Chicago, USA

Adrian Ivakhiv, Environmental Program; Rubenstein School of Environment and Natural Resources, University of Vermont, USA

Juliet Johnson, Department of Political Science, McGill University, Canada

Turhan Kaçar, Department of History, Pamukkale University, Turkey

Cemal Kafadar, Department of History, Harvard University, USA

Andreas Kappeler, Institut für Osteuropäische Geschichte, University of Vienna, Austria

Ahmet T. Karamustafa, Department of History; Roshan Center for Persian Studies; University of Maryland, USA

Osman Karatay, Institute for Turkic World Studies, Ege University, Turkey

Kemal H. Karpat, Department of History; Center for Turkish Studies, University of Wisconsin-Madison, USA

Dimitris Kastritsis, School of History, University of St Andrews, Scotland/UK

Hasan Kayalı, Department of History, University of California, San Diego, USA

Barbara Kellner-Heinkele, Institute of Turkology, Freie Universität Berlin/Free University Berlin, Germany

Michael Khodarkovsky, Department of History, Loyola University of Chicago, USA

Ksenya Kiebuzinski, Petro Jacyk Central and East European Resource Centre and Slavic Resources Coordinator, University of Toronto Libraries, University of Toronto, Canada

Machiel Kiel, Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Turkey; University of Utrecht, The Netherlends

Hakan Kırımlı, Bilkent University, Ankara, Turkey

Dariusz Kołodziejczyk, Director, Institute of History, University of Warsaw; Institute of History, Polish Academy of Sciences, Poland

Natalie Kononenko, Kule Folkore Centre, University of Alberta, Canada

Taras Koznarsky, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto, Canada

Volodymyr Kravchenko, Director, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Department of History and Classics, University of Alberta, Canada

Maryna Kravets, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Canada

Natalia Królikowska, Institute of History, University of Warsaw, Poland

Tomila Lankina, Department of International Relations, London School of Economics and Political Science, UK

Edward J. Lazzerini, Central Eurasian Studies Department, Indiana University, USA

Joo-Yup Lee, Independent scholar, Korea

Joseph Tse-Hei Lee, Department of History, Pace University, USA

Gary Leiser, Independent scholar, USA

Paul Robert Magocsi, Department of History; Department of Political Science, University of Toronto, Canada

Tadeusz Majda, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, Poland

Philip Mansel, Institute of Historical Research, University of London; Royal Asiatic Society; Royal Historical Society, UK

Kimberly Marten, Department of Political Science, Barnard College; Deputy Director for Development, Harriman Institute, Columbia University, USA

Rudi Matthee, Department of History, University of Delaware, USA

Mihai Maxim, Department of History, Fatih University, Turkey

Ethan Menchinger, Fellow,Transregionale Studien-Berlin, Germany

Sarianna Metso, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Canada

Junko Miyawaki-Okada, Independent scholar, Japan

Marina Mogilner, Department of History, University of Illinois at Chicago, USA

Michael Moser, Institute for Slavic Studies, University of Vienna, Austria

Alexander Motyl, Department of Political Science, Rutgers University-Newark, USA

Stephennie Mulder, Department of Art and Art History, The University of Texas at Austin, USA

Dmytro Myeshkov, Department of History, University of Freiburg, Germany

Emily Neumeier, Department of the History of Art, University of Pennsylvania, USA

Nuray Ocaklı, Department of History, Bilkent University, Turkey

Hidehiro Okada, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, Japan

Alexander Osipov, European Centre for Minority Issues, Germany

Mehmet Öz, Department of History, Hacettepe University, Turkey

Altay Tayfun Özcan, Department of History, Dumlupinar University, Turkey

Yücel Öztürk, Ottoman History Department, Sakarya University, Turkey

Oxana Pachlovska, Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, University of Rome “La Sapienza,” Italy

Şevket Pamuk, Boğaziçi University, Turkey

Viorel Panaite, Department of History, University of Bucharest; Institute of South-East European Studies, Romanian Academy, Romania

Oya Pancaroğlu, Department of History, Boğaziçi University, Turkey

Marko Pavlyshyn, Director, Mykola Zerov Centre for Ukrainian Studies, Monash University, Australia

Andrew Peacock, School of History, University of St. Andrews, UK

Leslie P. Peirce, Department of History, New York University, USA

Zoe Petre, Faculty of History, University of Bucharest, Romania

Yohanan Petrovsky-Shtern, Department of History, Northwestern University, USA

Suzanne Pinckney Stetkevych, Department of Arabic and Islamic Studies, Georgetown University, USA

Maria Popova, Department of Political Science, McGill University, Canada

Natalia Pylypiuk, Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Canada

Danylo Radivilov, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Evgeni Radushev, Department of History, Bilkent University, Turkey

Tanya Richardson, Department of Global Studies, Wilfrid Laurier University, Canada

William Jay Risch, Department of History, Georgia College, USA

Malte Rolf, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, University of Bamberg, Germany

Robert Romanchuk, Department of Modern Languages, Florida State University, USA

András Róna-Tas, University of Szeged; Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Azade-Ayse Rorlich, Department of History, University of Southern California, USA

Rochelle G. Ruthchild, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, USA

Valery Rybalkin, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Kahraman Şakul, Department of History, İstanbul Şehir University, Turkey

Uli Schamiloglu, Department of Languages and Cultures of Asia, University of Wisconsin, USA

John Schoeberlein, Department of Anthropology, Nazarbayev University, Kazakhstan

Dittmar Schorkowitz, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germany

Martin Schulze Wessel, Chairman, German Historical Association; Historisches Seminar, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Roman Serbyn, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, Canada

Igor Shchupak, “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, Ukraine

Yuriy Shchurko, Theological Faculty, Ukrainian Catholic University, Ukraine

Oxana Shevel, Department of Political Science, Tufts University, USA

Sławomir Sierakowski, Institute of Advanced Studies in Warsaw, Poland

Amy Singer, Department of Middle Eastern and African History, Tel Aviv University, Israel

Timothy Snyder, Department of History, Yale University, USA

Bruna Soravia, Department of Political Science, Luiss University, Italy

Myron O. Stachiw, Department of Art, Architecture, and Art History, University of Massachusetts-Amherst, USA

Jaroslav Stetkevych, Department of Near Eastern Languages Civilizations, University of Chicago, USA

Maria Subtelny, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Canada

Viktor Susak, Department of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Frank E. Sysyn, Director, Peter Jacyk Centre for Ukrainian Research Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Canada

Baki Tezcan, Department of History, University of California-Davis, USA

Stefan Troebst, Global and European Studies Institute, Leipzig University, German

Mehmet Tütüncü, Research Centre for the Turkish and Arabic World, The Netherlands

Greta Uehling, Program in International and Comparative Studies, University of Michigan, USA

Andreas Umland, Department of Political Science, Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Michael Ursinus, Head, Department of Islamic Studies (Ottoman Studies), Heidelberg University, Germany

Stephen Velychenko, Research Fellow, Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto, Canada

Brian Williams, Department of History, University of Massachusetts-Dartmouth, USA

Andrew Wilson, School of Slavonic and East European Studies, University College of London, UK

Renée Worringer, Department of History, University of Guelph, Canada

Nur Yalman, Department of Anthropology, Harvard University, USA

Murat Yaşar, Department of History, SUNY Oswego, USA

Ali Yaycıoğlu, Department of History, Stanford University, USA

Sara Nur Yıldız, School of History, St. Andrews University, UK; Orient Institut-Turkey, Turkey

Fehmi Yılmaz, History Department, İstanbul Medeniyet University, Turkey

Ayşegül Yılmaz, Department of Tourism Administration, Boğaziçi University, Turkey

Slavoj Žižek, Director, Birkbeck Institute for the Humanities, University of London, UK; Institute of Sociology, University of Ljubljana, Slovenia

http://qha.com.ua/   31.05.2014

 

  
1455 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Saat
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.76586.7929
Euro7.34927.3787