Hava Durumu
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN MEDYAYA BİLDİRİSİ

Bişkek, 13 Temmuz. /Kabar/. Son zamanlarda Kırgızistan medyasında (radyo, televizyon ve haber sitelerinde) Üniversitemiz hakkında tek taraflı materyaller yayınlanarak, yükseköğretim kurumumuzun camiası ve rektörlüğüne iftira atan ve karalayan makaleler durmadan çıkarılmaktadır. Bunun esas sebebi olarak üniversitemizde çalışan bir takım öğretim üyeleri ile 2012-2013 akademik yılında yeniden sözleşme yapılmaması veya tam zamanlı statüden yarı zamanlı çalışma statüsüne geçirilmesi veya görev yerleri başka bölüm olarak değiştirilmesi sebebiyle bu akademik personelimiz tarafından dile getirilen hoşnutsuzluklarıdır.

Okulumuzun rektörlüğünü karalama maksadıyla bazı haber ajansları bahsedilen olaya siyasi boyut getirerek, Kırgız-Türk ilişkilerine de zarar vermeye çalıştıkları belli olmaktadır.

“Manas” üniversitesinde iş sözleşmelerine son verilmesi veya personelin görevlerinde değişiklik yapılması daha önceki dönemlerde eğitim-öğretim yılının sonunda yapılagelen olağan bir uygulamaların biridir. Sadece, üniversitedeki eğitim-öğretim işlerini iyileştirme amacıyla 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılının sonunda iş sözleşmeleri sona erdirilen veya görevlerinde değişkiklik yapılan personel sayısının geçen yıllara göre artmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu meselenin sebeplerini açığa kavuşturmak için şu hususa dikkatlerini çekmek istiyoruz: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin akademik ve idari personelinin hepsi uyruklarına bakılmaksızın bir yıllık süreyle (1 Eylül – 31 Ağustos) işe alınır. Bu iş sözleşmesine bir taraftan Rektör, diğer taraftan ise personel imza atarak, sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiğini tasdik etmektedir. Böylelikle, Üniversitede çalışan personel, kaç sene çalışmasına bakılmadan, her sene iş sözleşmeleri yenilenmektedir. Sözkonusu iş sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca Üniversite Rektörlüğü veya Personel herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşme süresi bitmeden 60 (altmış) gün öncesinden duyurmak sureti ile yeni dönemde sözleşme yapmayabilir.

İşin gerçeğine bakacak olursak, bu eğitim-öğretim yılının sonunda iş sözleşmelerine son verilen Kırgızistan vatandaşlarının sayısı 11, yarı zamanlı çalışma statüsüne geçirilenlerin sayısı 9 olup, toplam 20’ye ulaşmıştır. Bunun yanı sıra iş sözleşmelerine son verilen Türkiye vatandaşlarının sayısı 24’e çıkmıştır. Böylece, tek taraflı “Kırgızların hepsini dışarıya attı” gibi iftiranın hiçbir sebebi yoktur. Bunların yerine genç, geniş ufuklu eğitim gören, zamanın ortaya koyduğu şartlara ayak uyduran, öğrencilere yeni ilmi ufukları gösterebilen, yeni teknolojileri kullanabilen yeni akademik personel ile donatma maksadıyla bu yılın Haziran ayında 70 öğretim görevlisini almak için gazeteye ilan verdik («Erkin Too» gazetesi, 1 Haziran, 2011). Bunların %50’si veya 35’i Kırgızistan vatandaşlarının arasından seçilecektir.  

İş sözleşmeleri sona erdirilen personelimizin arasında ders yükü çok az olan, yaşı ilerleyen aksakallarımız, sağlık nedenlerinden dolayı görevlerini eksiksiz yerine getiremeyen meslektaşlarımız, çalışma disiplinini sürekli olarak bozan ve kendi davranışlarıyla kolektifindeki ortama zarar getirenler de var.  
Doğru, bazı öğretim üyelerinin görev yerleri bir bölümden diğer bölüme değiştirildi. Bu uygulama Üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecini iyileştirme maksadıyla gerçekleştirildi. Mesela, İletişim Fakültesinde çalışan Felsefe uzmanı Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümüne gönderildi, Tarih uzmanı ise İletişim Fakültesinden Edebiyat Fakültesinin Tarih Bölümüne gönderildi v.s. Böyle uygulama ile biz sadece hocalarımızın kendi uzmanlık alanlarında derslere girmelerini talep etmekteyiz.

Bazı haberlerde okulumuzun çalışanları Üniversitede Türkleşme başladı diye suçluyorlar, onun delili olarak “toplantılara hep Türkleri davet ediyorlar, konferans ve seminerlerde hep Türkler tebliğlerini sunuyor” gibi yanlış bilgiyi yaymaya çalışmaktadırlar. Üniversitenin her Fakültesinde, Yüksek Okulunda veya Bölümlerinde düzenlenecek olan bilimsel etkinlik hakkında ta önceden yazılı olarak bildirilerek, her personel imza karşılığında bu yazıları alırlar. Demek, bu suçlamaları dile getiren insanlar kendileri çalışma disiplinini bozanlar veya işlerine kayıtsızlıkla muamele yapanlar olduklarını kabul etmek istemeyenlerdir.  

“Manas” üniversitesinde eğitim-öğretim çalışmalarını iyileştirme ve personel kalitesini arttırma maksadıyla yapılan uygulamaları politikaya dönüştürmeye çalıştıklarının diğer bir sebebi vardır. Örneğin, bazı haber ajanslarında “Manas üniversitesinin Rektörü ve Rektör Vekili yasa dışı görevlerine atandılar” gibi yalan haberleri çıkarıyorlar. İşin gerçeğine bakacak olursak, 26 Nisan 2011 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına dair Anlaşma” imzalanarak, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1 Eylül 2011 tarih ve 90/4 sayılı Kararı ile Prof.Dr. Asılbek Kulmırzayev KTMÜ Rektör Vekili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Ağustos 2011 tarihli Kararı ile Prof.Dr. Sebahattin Balcı KTMÜ Rektörü olarak atanmışlardır. Yukarıda adı geçen Hükümetler arasında imzalanan Anlaşmayı geçersiz sayılması ve rektörlük görevinin kendisinde iade edilmesi isteği ile KTMÜ eski rektörü Sulayman Kayıpov’un Kırgız Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneşi’ne karşı açtığı mahkeme davası 22 Şubat 2012 tarihli Bişkek şehrin İlçelerarası Mahkemesi kararı ve 16 Mart 2012 tarihli Bişkek şehrin Birinci Mayıs İlçe Mahkemesinin kararı ile “herhangi bir esası yok” gerekçesiyle reddedildi. Demek, Üniversite yöneticilerinin “yasadışı görevlerine atandılar” iftiraları yersizdir.

Rektörlüğün Üniversitenin işleyişini geliştirme ve eğitim-öğretim sürecine optimizasyon getirme yönünde gerçekleştirilen olağan işleri siyasete dönüştürerek, toplumu karıştırmaya hiç gerek yoktur.  

Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü

KAYNAK: http://kabar.kg/tur/society/full/3263

 

 

  
2911 kez okundu

Yorumlar

     19/04/2015 15:06

turizm universiteleri
Misafir -

Saat
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.56506.5913
Euro7.20567.2345